Sündmus 

Maailmaharidusnädala üritus

Kuristiku Gümnaasiumis toimus 3. detsembril aulas Maailmaharidusnädalaga seoses ÜRO koosoleku simulatsioon. Üritusest võtsid osa 11. klassid ning kestis kaks koolitundi. Ajakirjanike arvates toimus üritus sellepärast, et suunata tähelepanu probleemidele seoses hariduse kättesaadavuse ja kvaliteediga erinevates maailma riikides ning võrrelda seda Eesti omaga.

Kuna üritus kestis 2 akadeemilist tundi, saime nii mõndagi tehtud: ürituse peamine tegevusala seisnes argumenteerimises ja pidepunktiks olid meie jaoks laste õigused koos haridusvõimalustega erinevates maailmapaikades ja nende võrdlemine. Üritus algas erinevate riikide plakatite uurimisega ning jätkus nende samade riikide tutvustamisega. Igal riigil oli 3-4 esindajat, kellest üks enda riigi seisukoha ette kandis. Sellele järgnes küsimuste voor, kus küsiti igalt riigi esindajalt ligikaudu 1-2 küsimust. Pärast seda tuli iga riigi esindajatel arutleda oma grupiga, kuidas enda riigis olukorda parendada. Lõpuks toimus järjekordne küsimustevoor, seekord lahendusplaanide aktuaalsuse kohta.

Riikide esindajad valmistasid ennast ette uurides põhjalikult oma etteantud riigi tausta, spetsiifilisemalt noorte hariduskorraldust, riigi majanduslikku seisu ning laste võimalusi hariduse omandamiseks. Kogutud infost koostati eelnimetatud plakat ning kokkuvõttev kirjeldus arvutis. Kahest klassist kokku oli määratud 6 inimest, kes täitsid ajakirjanike rolli, milleks oli koostada ja esitada läbimõeldud küsimused antud riikide esindajatele. Raskeks tegi ürituse läbiviimine riikide esindajate küsimustele vastamisoskus. Küsimused olid peamiselt riikide hariduskorralduse ning laste õiguste kohta.

Sellegipoolest võib öelda, et toimunud simulatsioon pani mõtlema sellele, et Eestis on võrreldes paljude maailmariikidega üpris head võimalused hariduse omandamiseks.

 

Robi Pinta ja Simon Prii, 11. b. Fotograaf Liisa Laanemets, 9. b 

Seotud artiklid