Kuristikus on ÕE?!

Meie koolis leidub inimesi, kes ei tea, et meie koolis tegutseb ÕE. Kui nad kuulevad seda kahetähelist lühendit, siis tekitab see neis ebamäärast segadust…

Mis on see salapärane ÕE?

Lühend ÕE tähendab õpilasesindust, mis on meie kooli õpilaste huve esindav vabatahtlik organisatsioon. ÕE poole saavad pöörduda õpilased oma probleemide ja muredega. Näiteks on arusaamatused mõne õpetajaga või on puudus õppevahenditest. ÕE on avatud ka kõigile õpetajatelt tulevatele arvamustele ja ettepanekutele. Lisaks tegeleb ÕE kooli traditsioonide hoidmisega ja koolielu rutiini murdmisega: ÕE korraldab üritusi, millest on ilmselt iga kuristiklane osa võtnud.

Praegu kuulub ÕE-sse 21 õpilast 7.-11. klassist. ÕE juhatusse kuuluvad president Robi Pinta ning asepresidendid Ramilä Sadikov ja Triinu Orgmäe.

Mida ÕE teeb?

ÕE on suuremat tuntust kogunud ürituste korraldamisega, kuid meie esimene ja peamine prioriteet on esindada meie kooli õpilasi nii koolisiseselt, kooli hoolekogus kui ka erinevates üleriigilistes organisatsioonides (nt Eesti Õpilasesinduste Liit), samuti teha koostööd kooli juhtkonnaga.

ÕE koosolekutel arutatakse kooli kodukorra üle ja esitatakse ettepanekud sellesse muudatuste tegemiseks. Õpilasesindusel on tihe koostöö kooli juhtkonnaga ja vajaduse korral ka õpetajatega. Oleme korraldanud Lasnamäe koolide vahelisi üritusi (nt kunagi toimusid moeshowd, peagi on tulemas gümnasistide ball) ning suhtleme tihedalt Läänemere Gümnaasiumi ja Linnamäe Vene Lütseumi õpilasesindustega.

Kuidas ÕE tegutseb?

Õpilasesindusel on põhikiri, millest lähtub kogu meie tegevus. Et me organisatsioonina toimida saaks, valitakse iga aasta lõpus uueks õppeaastaks president ja kaks asepresidenti, kes üheskoos ÕE tegevust koordineerima hakkavad.

Kuna ÕE tegeleb eri ürituste korraldamisega, on meil kolm toimkonnajuhti: kultuuri-, spordi- ja kunstitoimkonna juhid. Nad leiavad inimesi ürituste korraldustiimidesse ja jagavad ülesandeid ülejäänud liikmetele. Kultuuritoimkond tegeleb näiteks stiilinädalate, diskode ning muude sarnaste ürituste korraldamisega. Spordivaldkonna tegevust võib juba nimest eeldada: nende teha on kõik spordiga seotud üritused, nt sise- ja välisjalgpalliturniir jmt. Nii kultuuri- kui ka sporditoimkonnal on tihe koostöö kunstitoimkonnaga, kes vastutab, et igal pool õigel ajal silmatorkavad plakatid üleval oleks ja vajaduse korral ka aula kaunistatud oleks.

ÕE-l on ka sekretariaat, mille liikmete kohustusteks on protokollida kõiki koosolekuid, hallata ÕE Facebooki lehte ja suhelda teiste koolidega. ÕE-l on oma eelarve, mille eest vastutab revident, kes on ühtlasi ka asepresident. ÕE aitab ka muid koolis toimuvaid üritusi korraldada (mis ei ole otseselt ÕE ülesandeks). Kõige rohkem suhtleme me kooli huvijuhiga, kes annab meile nõu ja vahendab õpetajate arvamusi. Tänu huvijuhi abile on meil lihtsam õpilastele üritusi korraldada.

Kuhu ÕE jõuda tahab?

Juba pikemat aega on meie suurimaks eesmärgiks hakata üha rohkem õpilasi esindama ja muuta seeläbi me kõigi koolielu paremaks. Tahame julgustada õpilasi oma muredega meie poole pöörduma, sest meil on võimalus midagi muuta. Soovime ka, et me tegevus oleks jätkusuutlik ja ka nooremate klasside õpilased tahaksid saada õpilasesinduse liikmeteks.

ÕE-sse on koondunud aktiivsed ja julged õpilased, kuid alati jätkub kohti uutele tulijatele. Tule aita Sinagi meie kõigi koolielu paremaks muuta!

Vaata ka ÕE lehte kooli kodulehel.

Triinu Orgmäe, ÕE asepresident